Ympuls

projecten.gif 


Ympuls richt zich op projecten op het gebied van gezondheidspreventie, interculturele communicatie en empowerment van kwetsbare groepen.

Ympuls:
- Ontwikkelt projecten en trainingen (maatwerk)
- Geeft trainingen en workshops aan specifieke doelgroepen
- Geeft trainingen en workshops aan intermediairs (deskundigheidsbevordering)
- Levert creatieve input aan (bestaande) preventieprojecten en ontwikkelt projectmaterialen zoals websites, spellen, tentoonstellingen etc.

Ympuls participeert bij voorkeur in projecten die gericht zijn op doelgroepen waarbij een specifieke aanpak vereist is zoals jongeren of allochtonen en in projecten die zich richten op kwetsbare doelgroepen zoals (jonge) vluchtelingen of slachtoffers van mensenhandel.

Klik hier voor voorbeelden van Ympuls activiteiten en productenwerkwijze.gif

De werkwijze van Ympuls is gebaseerd op jarenlange ervaring met gezondheidsvoorlichting en -training aan specifieke doelgroepen. Inmiddels heeft Ympuls een ruime ervaring met het opzetten van diverse empowerment projecten.

Sommige projecten van Ympuls zijn kort en krachtig. Een eenmalige workshop interculturele communicatie, het ontwikkelen van ondersteunend materiaal of input leveren aan een bestaand project.

Andere projecten lopen over een langere termijn of bestaan uit verschillende onderdelen die elkaar versterken, waarbij het effect van het totaalaanbod wordt vergroot. Het project voor het Europese Netwerk van jonge alleenstaande asielzoekers is hier een voorbeeld van. Andere voorbeelden zijn het trainen en coachen van trainers of de ontwikkeling van een spel.

Het kenmerk van Ympuls is een creatieve en interactieve aanpak. Waar mogelijk streeft Ympuls naar doelgroepparticipatie. 

Waar nodig werkt Ympuls samen met derden om zo uw project tot een succes te maken. Dit kunnen vormgevers, trainers, kunstenaars maar ook uw eigen medewerkers zijn.

 

declaratie mensenrechten.gif